Search results

Blog

Category

Welke certificaat

Certificering

sKG-IKOB certificering

E-surface is gecertificeerd voor het registreren van energielabels en BENG-berekeningen voor woningen en utiliteitsgebouwen.  Onze certificaten zijn afgegeven door de gerenommeerde certificeringsorganisatie en kwaliteitsborger SKG-IKOB certificatie  uit Geldermalsen.  Zij hebben op basis van de richtlijnen uit de BRL 9500 onze organisatie onderzocht.  In dit onderzoek hebben wij aangetoond dat onze bedrijfsprocessen voldoen aan de gestelde eisen.  Onze certificaatnummers zijn SKGIKOB.012319.01 en SKGIKOB.012320.01.

Jaarlijks wordt door SKG-IKOB een herhalingsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of wij nog voldoen aan de bestaande en nieuwe eisen. Door middel van deze certificering zijn onze klanten ervan verzekerd dat zij zich bij een vakkundige organisatie hebben gemeld. Ook kunnen alleen organisaties met deze certificering de energielabels rechtstreeks bij de overheid afmelden.

Ons certificaat is hieronder te vinden en wordt ook op de website van SKG-IKOB en Qbis.nl getoond.

Vakbekwaamheid adviseurs

De energielabels die door E-surface worden geregistreerd en afgegeven worden alleen behandeld door vakbekwame adviseurs. Naast de certificering van ons bedrijf worden ook de behandelde dossiers middels een streekproef  grondig gecontroleerd door SKG-IKOB. Onze adviseurs dienen derhalve naast vakinhoudelijk, ook dossiermatig goed werk leveren.  Te grote afwijkingen kunnen er toe leiden dat een afgegeven energielabel moet worden ingetrokken. Kwaliteit staat derhalve altijd voorop!

QBIS.nl register

Door de branche-organisatie is een register opgesteld om vakbekwame energieprestatie-adviseurs te presenteren. QBISnl is het openbare, onafhankelijke nationale kwaliteitsregister van gekwalificeerde vakmensen en vakbedrijven in de (duurzame) bouw- en installatietechniek. In dit register worden uitsluitend personen opgenomen die het landelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd. Er worden stringente eisen gesteld aan de vakkennis. Deze kennis dient daarnaast middels bijscholing en dergelijke op peil gehouden te worden. Op de site van Qbis.nl zijn onze adviseurs terug te vinden. Ook hiermee verzekert de klant zich ervan met een vakkundig adviseur te maken te hebben.

 

PRocescertificaat BRL9500-W en 9500-U Basismethode en Detailmethode

 

 

Laten we samen verduurzamen