Search results

Blog

Category

Over onze dienst

Advies op maat

De beste manier om te verduurzamen

Een gebouw verduurzamen is maatwerk. Er is eigenlijk nooit een standaard beste manier om een gebouw te verbeteren. Belangrijk is dat de huidige situatie goed in kaart wordt gebracht. De bestaande situatie bepaald grotendeels de mogelijke maatregelen. Het bepaald ook waar de meeste winst is te behalen.

Verduurzamen is voor ons het besparen op energieverbruik door de vraag daar naar te verlagen. Hierbij valt te denken aan het isoleren van muren, daken en vloeren. Maar ook het aanbrengen van tochtbanden en kierafdichtingen helpen hierbij. Wij zorgen voor een goede “jas” en beperken de vraag naar energie.

Een comfortabel klimaat

Veel energie wordt gebruikt voor het regelen van een comfortabel binnenklimaat. Denk hierbij aan het verwarmen of koelen van een ruimte. Daarnaast wordt er steeds vaker gekeken naar de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte in de aanwezige lucht. Deze laatste twee zijn minstens zo belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Wij ontwerpen een efficiënte installatie die zo weinig mogelijk energie verbruikt.

Naast het binnenklimaat in een ruimte is het voor de mensen die hier werken ook erg belangrijk dat hun werkplek goed is verlicht en hinderlijke zon inval wordt voorkomen op bijvoorbeeld een beeldscherm. Door hierover met de betrokken mensen te praten vinden wij snel waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij creëren een goede werkomgeving en voorkomen klachten.

Op het juiste moment verduurzamen

De door ons geadviseerde maatregelen om te verduurzamen kunnen wij ook goed matchen met de onderhoudsbehoefte van een gebouw. Door onze jarenlange ervaring met meerjaren onderhoudsprognoses kunnen wij er voor zorgen dat maatregelen aansluiten bij het uit te voeren onderhoud. Denk hierbij aan het aanbrengen van zonnepanelen op een platdak dat binnen een aantal jaren aan vervanging toe is. Maar ook aan het combineren van een schilderbeurt van de kozijnen met het aanbrengen van HR++glas. Wij denken mee in een efficiënt onderhoudsbudget en voorkomen onnodige kosten.

Het advies op maat

Wij helpen u graag bij uw bedrijfspand verduurzaming of het verduurzamen van andersoortige gebouwen. De door ons voorgestelde maatregelen onderbouwen wij in het advies op maat. Hierin laten wij zien wat een maatregel kost, wat het oplevert en hoe snel het zich terug verdient. Ook kunnen wij de maatregelen afstemmen op beschikbare subsidies. Ons advies betaalt zich zelf.

Laten we samen verduurzamen