Search results

Blog

Category

Over onze dienst

Begeleiding v/d uitvoering

Het begeleiden van de uitvoering om te krijgen wat u verwacht.

Na het contracteren van een aannemer of installateur wordt het werk ingepland voor uitvoering. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waarvoor u betaald. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de afstemming van de planning op uw eigen bedrijfsvoering. De uit te voeren werkzaamheden kunnen tot geluidsoverlast of stof leiden. Het vooraf goed afstemmen van processen en overleggen voorkomt vaak veel vervelende problemen.

Daarnaast bewaken wij de planning, beoordelen eventueel meer- en minderwerk, zien toe op de kwaliteit en leveren met u het werk op.

Laten we samen verduurzamen