Search results

Blog

Category

De energieprestatie van gebouwen wordt steeds meer een actualiteit.  Diverse media geven aandacht aan het onderwerp en de materie is volop in beweging. Afgelopen jaar heeft de overheid groen licht gegeven voor de invoering van de NTA 8800. De toekomstige berekeningsmethode voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitspanden. Een eenduidige methode die toepasbaar is voor alle te registreren panden in Nederland.

Naast de bepaling van het energieprestatie van gebouwen wil de overheid ook de verduurzaming van slecht scorende panden op gang brengen. Hiertoe heeft zij doelen gesteld die voor de nabije toekomst gevolgen gaan hebben. Één van de doelen wil men bereiken door kantoorpanden te verduurzamen. Kantoorpanden nemen ongeveer 70 % van het gebouwgebonden energieverbruik van het totaal voor haar rekening.  Er is daar dus veel winst te halen. Daar waar eerder gedacht werd dat de eigenaren door middel van subsidies voldoende in beweging werden gebracht om maatregelen te nemen, is er nu meer sturing aan gegeven door in te stellen dat kantoorpanden of delen van panden met kantoren groter dan 100 m2 per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. 

Een kantoor met een slechter energielabel of geen energielabel moet dus acties ondernemen om aan de wettelijke eis te voldoen. Er zijn sancties aan verbonden indien de eigenaar niet aan deze eis voldoet.

Wanneer is energielabel C vereist?

Wij krijgen de laatste tijd steeds vaker vragen over dit onderwerp. De meest voorkomende vraag is: “Moet mijn pand hier ook aan voldoen”. In veel gevallen is dat zo, maar er zijn uitzondering. Deze zijn door de overheid bepaald. Of uw pand wel of niet verduurzaamd moet worden tot minimaal label C kunnen wij kosteloos voor u uitzoeken. Stuur ons een bericht via het contactformulier of  bel/mail ons.  U ontvangt snel een reactie.!