Search results

Blog

Category

Waar vind je ons?

Energielabel Groningen

Energielabel VOOR GEBOUWEN in Groningen

Een energielabel geeft de duurzaamheid en energiezuinigheid van een gebouw aan. In Groningen – en tevens in de rest van Nederland – is vanaf 2008 een energielabel voor utiliteitsbouw verplicht

Een kantoorruimte met een oppervlak groter dan 100 m², moet vanaf 2023 in bezit zijn van een minimaal energielabel C. Wanneer, na keuring, blijkt dat het kantoorpand (c.q. bedrijfspand) niet voldoet aan de eisen voor energielabel C moet een plan voor verduurzaming worden opgesteld. 

In Groningen staan veel gebouwen die nog niet gekeurd zijn of niet voldoen aan de eisen voor energielabel C. Dit kan leiden tot hoge boetes en heeft een negatieve impact op de waarde van het pand. Bovendien kan een utiliteitspand zonder energielabel niet gefinancierd of verkocht worden. Dit geldt ook voor de herfinanciering van utiliteitsbouw in Groningen.

WELKE UTILITEITSBOUW IS ER IN GRONINGEN?

De provincie Groningen omsluit talloze utiliteitsgebouwen. Met name in de stad Groningen, maar ook in dorpen als Zuidhorn, Leek, Bedum, Winschoten, Appingedam en Delfzijl zijn nog veel gebouwen zonder label te vinden.

Er heerst enige onduidelijkheid over welke gebouwen onder de noemer ‘utiliteitsbouw’ vallen. De onderstaande gebouwen horen in deze categorie:

 • gebouwen van onderwijsinstellingen zoals: basisscholen,  middelbare scholen en hogescholen of universiteitsgebouwen (bijvoorbeeld het Zernike complex in Groningen);
 • gezondheidszorg gebouwen zoals: ziekenhuizen (UMCG is het bekendste voorbeeld), verpleeghuizen of verzorgingstehuizen;
 • kantoorpanden (groter dan 100 m²);
 • horecalocaties en logies (inclusief pensions, cafés en vakantiewoningen*);
 • panden met een publieke functie zoals: het Groninger Museum, bibliotheken, het Stadhuis en vergadercentra;
 • sportlocaties zoals: sporthallen, stadions of zwembaden;
 • retail locaties zoals: supermarkten, showrooms van garagebedrijven en kledingwinkels.

Belangrijk om te weten: utiliteitsbouw heeft in beginsel geen bestemming voor wonen.

* NB vakantiewoningen vallen ook onder utiliteitsbouw. Een vakantiewoning is een grondgebonden gebouw bestemd voor het tijdelijk logeren en verblijven van mensen. 

Een vakantiewoning heeft als bestemming vaak een ‘logiesfunctie’. De functie van een pand staat geregistreerd bij het kadaster en is terug te vinden in de Basisadministratie gebouwen, BAG-viewer.

Wanneer u twijfelt of u verplicht bent een energielabel aan te vragen, neem dan gerust contact met ons op. Bij verhuur van de vakantiewoning is een energielabel reeds verplicht. 

VERDUURZAMING VAN UTILITEITSBOUW IN GRONINGEN

De grootste reden dat de utiliteitsbouw in Groningen nog niet over het juiste label beschikt, is het gebrek aan verduurzaming. Dit kan op verschillende manieren. 

E-surface kan onder meer helpen bij verduurzamingsadvies op maat, om het pand zo naar het gewenst energielabel te tillen.

E-surface is een dochterbedrijf van Bouwadvies van Maaren, uit Leek (Groningen). De twee bedrijven samen hebben de nodige ervaring op gebied van aanvragen en keuren van energielabels en objecteigenaren ondersteunen met het verduurzamen van gebouwen. 

DIENSTEN VOOR VERDUURZAMING VAN GRONINGSE GEBOUWEN

Naast de certificering van gebouwen helpt E-surface, afhankelijk van behoefte en noodzaak, met de daadwerkelijke verduurzaming van uw bedrijfspand. Met ons team van specialisten zijn we in staat de verduurzaming van de Groningse utiliteitsbouw van A tot Z te regelen. 

Onze dienstverlening omvat:

 • Het verkrijgen van een energielabel in Groningen;
 • Het geven van maatwerkadvies over het verkrijgen van dit label;
 • Het aanvragen van landelijke en provinciale subsidies voor verduurzaming;
 • Een aannemersselectie voor de uitvoering van deze verduurzaming;
 • Begeleiding van de uitvoering;
 • Oplevering en nazorg;
 • Eventueel her-certificeren na 10 jaar*.

* NB elke door E-surface uitgevoerde certificering heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Dit is de wettelijke geldigheidsduur. Na 10 jaar zal een object opnieuw gekeurd moeten worden.

ENERGIELABEL VAN E-SURFACE UIT LEEK (GRONINGEN)

E-surface, uit Leek, is gecertificeerd om uw pand aan de energielabel te helpen. Dit is maar een klein voorbeeld van de diensten die E-surface aanbiedt. E-surface staat als bedrijf klaar om u volledig te ontzien van zorg bij het verduurzamen en energiezuinig(er) maken van uw utiliteitsgebouw.            Als opdrachtgever bepaalt u zelf welke diensten u van ons wilt afnemen. 

Van het geven van adviezen, het verkrijgen van een energielabel tot de nazorg bij verduurzaming; wij staan voor u klaar!

E-Surface: de specialist voor energielabels in Groningen

Kunnen wij u helpen met het aanvragen van een energielabel voor een object in Groningen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Laten we samen verduurzamen