Search results

Blog

Category

info

Energielabel Utiliteit

Energielabel verplicht voor utiliteit

Voor de utiliteitsbouw is het al sinds 2008 verplicht om bij oplevering, verkoop of verhuur een energielabel te hebben. Vanaf 2023 moeten alle gebouwen binnen de utiliteitsbouw voorzien zijn van tenminste energielabel C. Dit wordt gecontroleerd door De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Bij het ontbreken van een geldig label tijdens een transactiemoment riskeert de eigenaar van het utiliteitsgebouw een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250.

Een energielabel bij een nieuwe huurder

Wanneer uw bedrijfspand nog niet is voorzien van een energielabel en u een nieuwe verhuurder in het pand krijgt, is het verplicht om een energielabel te verkrijgen. Bij alle transactiemomenten, dus zowel oplevering, verhuur en verkoop, is een energielabel noodzakelijk. Het energielabel moet aanwezig zijn op het moment dat de transactie, vaak de ondertekening van een huur- of koopcontract, plaatsvindt. 

Wat is utiliteit?

Het woord utiliteit slaat letterlijk op de bruikbaarheid van een gebouw. Onder utiliteitsbouw valt dan ook alles wat een andere bestemming dan alleen woonbestemming heeft. Denk hierbij aan industrie, maar ook overheidsgebouwen vallen onder utiliteitsbouw. De volgende gebouwen vallen onder utiliteitsbouw.

  • Gebouwen van onderwijsinstellingen, zoals universiteitsgebouwen en basisscholen.
  • Gebouwen van gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
  • Kantoren (met een oppervlakte van ten minste 100m2).
  • Horecalocaties en logies, waaronder ook pensions en cafés.
  • Gebouwen met een publieke functie zoals bibliotheken en musea.
  • Sportlocaties, zoals een sporthal of ene zwembad.
  • Winkellocaties, waaronder supermarkten, detailhandel en kledingwinkels.
  • Gevangenisgebouwen.

De uitzonderingen op utiliteitsbouw 

Niet alle gebouwen vallen onder utiliteitsbouw. Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor dus ook geen energielabel benodigd is. Gebouwen die hier niet onder vallen zijn:

  • Bedrijfspanden die volledig worden gebruikt als bedrijfshal
  • Kerken en monumenten

Heeft uw bedrijfshal tenminste 50m2 kantoorruimte en/of kantine? Dan valt de bedrijfshal wel onder utiliteitsbouw en is er dus ook een energielabel benodigd. 

Hoe kom ik aan minimaal energielabel C?

In de utiliteit zien wij vaak gebouwen die nog geen energielabel C hebben of überhaupt nog geen energielabel hebben. Om aan het gewenste energielabel te komen kunt u de volgende stappen volgen.

1. Een maatwerkadvies. Er komt een gecertificeerd specialist langs om uw pand te beoordelen en er wordt een advies opgesteld met een aantal maatregelen waar u aan zou kunnen voldoen om een beter energielabel te krijgen.

2. Wij helpen u met het uitzoeken van de juiste aannemer om deze maatregelen te verwezelijken.

3. Wij begeleiden na het aanstellen van de aannemer de uitvoering, zodat u krijgt wat u verwacht.

4. Oplevering en nazorg. Na de uitvoering  van de energiebesparende maatregelen lopen wij samen met u even alles bij langs om te kijken of alles naar verwachting voldoet.

>> Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op!

Het is ook mogelijk om uw bedrijfspand verder te verduurzamen en een energielabel B of energielabel A te realiseren. Utiliteitsbouw met een hoger energielabel levert bij verkoop meer op en zal ook profiteren van een snellere verkoop. Ook wanneer u het pand wilt herfinancieren zal dat betekenen dat er een hogere financiering mogelijk is.

De geldigheid van een energielabel voor utiliteitsgebouwen 

Nadat het energielabel is aangevraagd en goedgekeurd heeft het label een geldigheid van 10 jaar. Na deze periode zal uw bedrijfspand opnieuw beoordeeld moeten worden door een daarvoor gecertificeerde beoordelaar. 

E-surface: gecertificeerde beoordelaar voor energielabels

Vanuit E-Surface zijn wij volledig gecertificeerd om utiliteitsbouw te beoordelen en hiervoor het energielabel aan te vragen. Deze registeren wij direct bij het RVO, zodat u verder niets meer hoeft te regelen.

Niels van Maaren

E-Surface: de specialist voor energielabels in de utiliteitsbouw

Kunnen wij u helpen met het aanvragen van een energielabel voor Utiliteitsbouw?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Laten we samen verduurzamen