Search results

Blog

Category

info

Energielabel Utiliteit

ENERGIELABEL VERPLICHT VOOR UTILITEIT

Sinds 2008 is het wettelijk verplicht een officieel energielabel te hebben voor uw bedrijfspand. Aan de hand van het energielabel wordt duidelijk hoe duurzaam en energiezuinig het pand is. Een pand krijgt dan een label op een schaal van A tot G. Hierbij scoort A het best en is daarmee het meest energiezuinig en duurzaam.

De controle op aanwezigheid van een officieel energielabel wordt uitgevoerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Heeft uw pand tijdens het transactiemoment geen geldig label,  riskeert u als eigenaar een boete. Deze boete kan oplopen tot wel € 20,250.

EEN ENERGIELABEL BIJ EEN NIEUWE HUURDER

Wanneer een bedrijfspand nog niet voorzien is van een energielabel maar wel een nieuwe verhuurder krijgt, is de aanvraag van een energielabel verplicht. Bij alle transactiemomenten (dus zowel oplevering, verhuur als verkoop) rondom een pand, is het bezitten van een energielabel noodzakelijk. Op moment van de transactie, moet het label aanwezig zijn.

WAT IS UTILITEIT?

Utiliteit staat letterlijk voor de bruikbaarheid van een gebouw. Alle panden, behalve woningen, vallen onder de noemer utiliteitsbouw. Onder andere:

– onderwijs zoals: basisscholen, middelbare scholen en hoge scholen;

– gezondheidszorg zoals: ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen;

– kantoorgebouwen;

– horeca en logies zoals: hotels, pensions, cafés en restaurants;

– publieke functies zoals: bibliotheken, stadshuizen en vergadercentra;

– sportaccommodaties zoals; sporthallen, stadions en zwembaden;

– winkels zoals: supermarkten, warenhuizen en showrooms van garages;

– gevangenissen.

DE UTILITEIT UITZONDERINGEN

Er zijn, naast woningen, nog meer gebouwen die niet vallen onder de noemer ‘utiliteit’. Hierdoor is het niet nodig om voor deze panden een energielabel aan te vragen. Deze uitzonderingen zijn:

– bedrijfspanden die volledig gebruikt worden als bedrijfshal*;

– kerken en monumenten;

*NB heeft een bedrijfshal tenminste 50 m² kantoorruimte en/of kantine? Dan valt deze bedrijfshal wél onder utiliteitsbouw en dus is een energielabel verplicht.

HOE KOM IK AAN EEN ENERGIELABEL VAN MINIMAAL C?

Om het gewenste energielabel te verkrijgen, kunt u de volgende stappen zetten:

  1. Maatwerkadvies. Een gecertificeerd specialist komt langs om een uw pand te beoordelen. Aan de hand daarvan wordt een advies opgesteld met een aantal maatregelen om een beter label te verkrijgen.
  1. We helpen u met het uitzoeken van de passende aannemer om deze maatregelen te verwezenlijken.
  1. We begeleiden na het aanstellen van de aannemer ook de uitvoering.

  1. Oplevering en nazorg. Na de uitvoering van de energiebesparende maatregelen lopen we samen met u nogmaals het proces door. Om zo te zeker te weten dat er aan de verwachting(en) voldaan is.

Energielabel C is niet het eindstation. Het is mogelijk om uw bedrijfspand, nog verder te verduurzamen en hierdoor een energielabel B of zelfs A te realiseren. Utiliteitsbouw met een hoger label levert bij verkoop meer op en zal sneller verkopen. Tevens is bij herfinanciering van het pand een hogere financiering mogelijk.

DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EEN ENERGIELABEL

Nadat het energielabel is aangevraagd en goedgekeurd, heeft het label een geldigheidsduur van 10 jaar. Na deze periode zal het pand opnieuw beoordeeld moeten worden, door een gecertificeerd beoordelaar. Vanuit E-surface zijn wij volledig gecertificeerd om uw utiliteitsbouw te beoordelen en het energielabel aan te vragen en af te geven bij de RVO. Zo hoeft u verder niets meer te regelen.

Niels van Maaren

E-Surface: de specialist voor energielabels in de utiliteitsbouw

Kunnen wij u helpen met het aanvragen van een energielabel voor Utiliteitsbouw?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Laten we samen verduurzamen