Search results

Blog

Category

Wat kost een energielabel?

Het is lastig om een vaste prijs aan een energielabel te hangen. Immers, ieder gebouw is anders en daarom verschillen de kosten van een energielabel per gebouw. Het verschil in kosten hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld hoe groot het kantoor, de winkel of het restaurant is en kan de adviseur overal goed bij. Ook is het voor de adviseur tijdbesparend als er goede bouwkundige tekeningen en installatieschema`s van het gebouw voorhanden zijn.

Een energielabel wordt opgesteld aan de hand van meerdere punten. Hierbij kunt u denken aan isolatie, of er gebruik gemaakt wordt van energiebesparende led verlichting en of er zonnepanelen op het gebouw bevestigd zijn. Al deze punten bij elkaar komen samen in een berekening van het energielabel. De adviseur legt alles nauwkeurig vast en archiveert het dossier voor naslag en steekproeven door externe controleurs.
De kosten voor een label bestaan dus niet alleen uit direct bedrijfskosten, maar worden ook bepaald door externe partijen die bijvoorbeeld de controles uitvoeren en richtlijnen beheren.

Een energielabel in de utiliteitsbouw

Een energielabel is een label wat beschrijft hoe energiezuinig een gebouw. Energielabels voor gebouwen gaan op een schaal van G tot A, waarin A het meest energiezuinig is. Net als bij bijvoorbeeld een koelkast gaat het erom hoe energiezuinig en duurzaam hij is. Alleen bij een gebouw komt er natuurlijk iets meer bij kijken. Daarnaast laat het energielabel zien welke maatregelen genomen kunnen worden om het pand te verduurzamen.

Waarom een energielabel voor de utiliteitsbouw?

Voor eigenaren van utiliteitsgebouwen is het van belang om een energielabel te krijgen. Dit is onder andere nodig omdat het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht is om een geldig energielabel te overhandigen. Is dit niet het geval dan kan er bij een controle een boete gegeven worden oplopend tot 20.250 euro. Daarnaast gaat per 1 januari 2023 in, dat elk kantoorpand groter dan 100m2, tenminste een energielabel C moet hebben. Bij de aanschaf van een gebouw vragen ook de banken steeds vaker om het energielabel van een gebouw. Zij laten hun voorwaarden voor een lening hier steeds vaker van af hangen.

Wat levert een energielabel op?

Een energielabel kan op meerdere manieren wat opleveren. Ten eerste laat het zien op welke onderdelen verbeterd kan worden. Het vakkundige onderzoek van de adviseur geeft u handvatten om efficiënt en doeltreffend maatregelen te nemen.
Een gebouw met een goed energielabel is meer waard, levert een bijdrage voor hogere huuropbrengst en verkoopt sneller. wij kunnen de eigenaar helpen bij het verkrijgen van een gewenst energielabel. 
Als laatste is de kans aanwezig dat bij afwezigheid van een energielabel er boetes worden opgelegd. 

Hoe kom ik aan een energielabel?

Een energielabel is te krijgen bij een bedrijf, als de onze, wat gecertificeerd is om energielabels af te geven. Het bedrijf stuurt een gediplomeerde adviseur langs. Vervolgens voert deze adviseur een uitgebreide visuele inspectie uit. De adviseur gaat ruim 150 punten bij langs waaruit een energielabel is op te stellen. Onder die punten kunnen bijvoorbeeld isolatie van de wanden of het dak vallen. Maar ook de technische installaties worden grondig vastgelegd.