Search results

Blog

Category

Het merendeel van de Nederlandse gebouwen is niet energiezuinig en daarmee niet heel duurzaam. Duurzaam is een veel omvattende term die vaak wordt toegepast. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat voor een lange duur zijn doel kan vervullen. Daarmee wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik, maar ook naar de behoefte. 

Wat is het verduurzamen van een bedrijfspand?

Bij verduurzamen van een bedrijfspand denken veel mensen aan het toepassen van zonnepanelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Op zich zijn dat maatregelen die zeker invloed hebben op de mate van duurzaamheid van een pand. Echter, het beperkt niet de vraag naar energie, terwijl dat juist veel sneller en langer effect heeft. 

Het beperken van de vraag naar energie is ook verduurzamen. Door minder energie in het gebouw te hoeven pompen, is het ook minder noodzakelijk om zuinige opwekkende apparatuur aan te schaffen. Dit begint met de buitenkant van een gebouw. Door de vloer, muren, ramen, deuren, panelen en het dak gaat de warmte in het pand verloren. We noemen dit het verliesoppervlak. Door deze onderdelen te verbeteren wordt het verlies van warmte beperkt en het pand op deze manier verduurzaamd. Hierbij valt te denken aan het na-isoleren van vloeren, muren en daken, maar ook het vervangen van glas door isolerende glas en het aanbrengen van kierafdichtingen. 

Bedrijfspand verduurzamen: waar kijken we naar?

Vanuit onze bouwkundige achtergrond hebben wij inzicht in het efficiënt verbeteren van de thermische schil van het gebouw. Daarbij kijken wij ook gelijk naar de onderhoudsbehoefte van een gebouw. Denk hierbij aan het combineren van de schilderbeurt met het vervangen van de beglazing. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om alles te isoleren door de bouwfysische eigenschappen van gebouwen. Bekende problemen door verkeerd isoleren zijn bijvoorbeeld condensvorming met als gevolg lekkages of rottende houten constructies. 

Naast het isoleren van een gebouw is het luchtdicht maken ook een goede manier om het bedrijfspand te verduurzamen. Het toepassen van tochtprofielen in ramen en deuren zijn hier voorbeelden van. Ook het afdichten van naden tussen kozijnen en muren worden hiermee bedoeld. 

Hoe verduurzamen we uw bedrijfspand?

Het testen van de isolatie en luchtdichtheid wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Met infraroodfoto`s kunnen isolatie lekken worden opgespoord. Door het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting kan bepaald worden hoeveel lucht door de constructie kan. Met rookproeven kan daarnaast gezocht worden naar de lekken. 

Wanneer de schil van het gebouw optimaal is verbeterd, is de vraag naar energie minimaal. Op basis van deze lage vraag naar energie kan gezocht worden naar passende installaties. Door de verbeteringen op het gebied van isoleren en luchtdichtheid kan er ook gekozen worden voor een andere vorm van verwarmen en koelen. Het wordt daarmee haalbaar om bijvoorbeeld op lage temperatuur te verwarmen of om van het gas af te gaan. 

Bedrijfspand verduurzamen met E-Surface

Wilt u uw bedrijfspand laten verduurzamen? E-Surface kan een totaalpakket van maatregelen opstellen en doorrekenen wat de toekomstige energieprestatie van een pand wordt. Wij helpen u graag mee met het verduurzamen van uw vastgoed.