Search results

Blog

Category

Door de verduurzaming van gebouwen kunnen vastgoedeigenaren een toekomstbestendige portefeuille opbouwen. Een bedrijfspand, zoals een kantoor of winkel, verkopen of verhuren met een laag energieverbruik en een goed energielabel draagt steeds vaker bij in het resultaat. Hierdoor wordt uw bedrijfspand verduurzamen een steeds belangrijker thema. Naast de verplichtingen van de overheid zijn ook de financiële dienstverleners geïnteresseerd in de energieprestaties van gebouwen. E-surface biedt klanten diensten om de energieprestatie te bepalen en op basis hiervan vastgoed te verduurzamen. 

Duurzame bouw begint met een energiescan

Het verduurzamen van vastgoed begint met het vaststellen van de huidige situatie. Hierbij wordt gekeken naar bouwkundige elementen zoals de muren, daken en vloeren. Daarnaast wordt vastgelegd hoe het gebouw wordt verwarmd, geventileerd, gekoeld en verlicht. Het is een diepgaand onderzoek naar meer dan 180 onderdelen in een gebouw. De uitkomst van dit onderzoek levert het energieprestatie-rapport op. Hieraan wordt een label gekoppeld. 

Advies op maat voor een duurzaam gebouw

Het onderzoek naar de installaties en bouwkundige kenmerken geeft een basis om te verduurzamen. Hoe ver we hierin gaan bepaalt de opdrachtgever. Wij kunnen de gebouweigenaar helpen met het formuleren van een ambitie en het benoemen van de aanstaande verplichtingen. Wij kunnen voor u een maatwerkadvies opstellen om te komen tot een duurzaam gebouw. Op de pagina “energielabel verplicht?” vertellen wij u meer over de huidige en aanstaande verplichtingen vanuit de overheid. 

Verduurzaming van gebouwen in elke situatie

Of u een groot of klein, jong of oud gebouw heeft; wij kunnen u altijd helpen bij de verduurzaming. Jonge gebouwen lenen zich bijvoorbeeld vaak prima om gasloos te worden gemaakt. Ook kunnen wij u helpen om een gebouw energieneutraal te maken. Wij kunnen voor gebouw eigenaren of huurders berekenen hoeveel zonnepanelen nodig zijn om het gebouw van eigen opgewekte energie te voorzien. 

Wij zetten voor de eigenaar scenario’s op om de doelen te behalen. We laten zien wat er geïnvesteerd moet worden en kunnen u ook laten zien hoe snel het zich terugverdient. Daarnaast zal het gebouw door de verduurzaming meer waard worden en aantrekkelijker zijn in een concurrerende markt. 

Heb ik een vergunning nodig om te verduurzamen?

Bij grote wijzigingen aan een gebouw kan het nodig zijn dat de gemeente een zogenaamde omgevingsvergunning verleent. Door onze jaren lange ervaring op dit gebied kunnen wij dit vaak probleemloos voor uw regelen. Het opstellen van tekeningen, berekeningen en aanvraag kunnen wij laten verzorgen door ons zusterbedrijf Bouwadvies van Maaren BV uit Leek. 

Realisatie en oplevering van uw duurzame gebouw

Naast het opstellen van een plan met maatregelen kunnen klanten ook helpen bij het vinden van een geschikte aannemer of installateur die de verduurzaming kan uitvoeren. Wij stellen voor u een offerteaanvraag op en vergelijken de uitgebrachte offertes op prijs en kwaliteit. Nadat de meest passende partij gevonden is kunnen wij de opdrachtbevestiging met de aannemer coördineren. Hierna worden onder andere uitvoeringsplanning en kwaliteit voor u bewaakt. 

Bij de oplevering van de uitgevoerde maatregelen is het belangrijk dat alles goed wordt afgehandeld. Wij kunnen u assisteren met het opleveringsproces en de nazorg. Desgewenst kan het uitgevoerde werk direct worden meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanning. Hierdoor wordt voorkomen dat u als eigenaar voor verrassingen komt te staan en weet waar u aan toe bent.